THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 283

Hôm nay: 2,231

Hôm qua: 6,562

Tất cả: 9,332,389

Định hướng tuyên truyền việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong triển khai dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Định hướng tuyên truyền việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong triển khai dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022

V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Đề cương tuyên truyền về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đề cương tuyên truyền về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kế hoạch triển khai Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Kế hoạch triển khai Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021

Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021

Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nhân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nhân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

V/v xin lỗi người dân khi thực hiện TTHC quá thời hạn quy định

V/v xin lỗi người dân khi thực hiện TTHC quá thời hạn quy định