Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN (05/04/2018)

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG BAN

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN (16/03/2018)

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN (16/03/2018)

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang