Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (05/10/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

VỀ VIỆC XIN LỖI KHI GIẢI QUYẾT TTHC QUÁ HẠN (09/03/2023)

VỀ VIỆC XIN LỖI KHI GIẢI QUYẾT TTHC QUÁ HẠN

VỀ VIỆC XIN LỖI KHI GIẢI QUYẾT TTHC QUÁ HẠN (09/03/2023)

VỀ VIỆC XIN LỖI KHI GIẢI QUYẾT TTHC QUÁ HẠN

VỀ VIỆC XIN LỖI KHI GIẢI QUYẾT TTHC QUÁ HẠN (09/03/2023)

VỀ VIỆC XIN LỖI KHI GIẢI QUYẾT TTHC QUÁ HẠN

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (14/02/2023)

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Phiếu xin lỗi giải quyết TTHC trễ hẹn (12/09/2022)

Phiếu xin lỗi giải quyết TTHC trễ hẹn

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (09/09/2022)

HÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BUÔN TRẤP (08/09/2022)

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BUÔN TRẤP

Phiếu xin lỗi giải quyết TTHC trễ hẹn (29/08/2022)

Phiếu xin lỗi giải quyết TTHC trễ hẹn

V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện (30/03/2022)

V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
Triển khai thu gom, xử lý vỏ chứa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Krông Ana

Triển khai thu gom, xử lý vỏ chứa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Krông Ana (19/05/2021)

Triển khai thu gom, xử lý vỏ chứa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Krông Ana

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang