Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (15/04/2024)

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC thay thế trong lĩnh vực Gia đình, Di sản văn hoá, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (04/01/2024)

Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC thay thế trong lĩnh vực Gia đình, Di sản văn hoá, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện (04/01/2024)

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh (31/10/2023)

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (31/10/2023)

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (26/02/2021)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (18/11/2020)

Về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

QĐ v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Krông Ana năm 2020 (01/01/2020)

QĐ v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Krông Ana năm 2020

QĐ Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Krông Ana (Ks) (01/01/2020)

QĐ Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Krông Ana (Ks)

Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (31/07/2019)

Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 BC kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

BC kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (27/05/2019)

BC kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 QĐ v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Krông Ana năm 2019

QĐ v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Krông Ana năm 2019 (28/12/2018)

QĐ v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Krông Ana năm 2019

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang