Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

THANH TRA HUYỆN (21/11/2018)

THANH TRA HUYỆN

PHÒNG Y TẾ (21/11/2018)

PHÒNG Y TẾ

PHÒNG DÂN TỘC (21/11/2018)

PHÒNG DÂN TỘC

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (21/11/2018)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

VĂN PHÒNG HỘI DỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN (21/11/2018)

VĂN PHÒNG HỘI DỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY (26/04/2018)

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN (05/04/2018)

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG BAN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY (16/03/2018)

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (16/03/2018)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY (16/03/2018)

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY (16/03/2018)

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY (16/03/2018)

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY (16/03/2018)

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ (16/03/2018)

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN (16/03/2018)

CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang