Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

QĐ ban hành kế hoạch thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 (01/08/2019)

QĐ ban hành kế hoạch thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 (09/11/2018)

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang