sửa giấy khai sinh gốc

Ngày gửi: 26/07/2018 bởi: nguyễn huy hòa

Câu hỏi: Cho em hỏi em xin đi làm mà năm sinh trong giấy khai sinh với hộ khẩu không khớp với nhau .Cụ thể là giấy khai sinh của em là sinh năm 1989 nhưng hộ khẩu lại là năm 1988 .Em xin hỏi có sửa được không vì bây giờ mọi giấy tờ chứng minh ,học bạ,bằng lái tất cả là năm 1988 .Em xin hỏi là thủ tục cải chính giấy khai sinh như thế nào, và nếu sửa được thì phải đến đâu Em xin cảm ơn

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật  Hộ tịch năm 2014 thì cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp sai sót khi đi đăng ký hộ tịch.

Và tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong Bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định sai xót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Như vậy, nếu có căn cứ để xác định có sai sót trong nội dung đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện cải chính hộ tịch, phạm vi cải chính bao gồm cả giấy tờ hộ tịch (bản chính) và sổ đăng ký việc hộ tịch khi người dân có yêu cầu.

Theo quy định lại Luật Hộ tịch:

Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

           3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch  cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

          Như vậy, trong trường hợp của ông Nguyễn Huy Hòa, nếu có đủ căn cứ giấy tờ chứng minh sai sót về thông tin năm sinh của cá nhân (cụ thể ở đây là giấy tờ chứng minh năm sinh) thì liên hệ làm thủ tục cải chính hộ tịch và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Xem chi tiết tại đây