Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY (26/04/2018)

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY (16/03/2018)

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (16/03/2018)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY (16/03/2018)

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY (16/03/2018)

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY (16/03/2018)

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY (16/03/2018)

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ (16/03/2018)

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang