Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 23/05/2024

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5

   Ngày 22/5, Tại Hội trường UBND huyện đã tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5.Tại 02 Kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 9 luật, gồm: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông; Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng.

IMG_6987

Toàn cảnh Hội nghị

  Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua 12 nghị quyết; trong đó có chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách thí điểm đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công trung hạn… nhằm giải quyết kịp thời một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn.

  Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Các Luật, Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2024 và năm 2025. Do đó, từng cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch, biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu nội dung các luật nói trên và các văn bản quy định chi tiết đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân./.

T/h Văn Đại
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang