Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 26/06/2024

Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Krông Ana. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho ay của Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều hộ nghèo, các đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.

nhcs

Nhiều hộ dân được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất

Qua 10 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương, đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Krông Ana và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 210 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, đồng thời, tổ chức giao dịch tại 08 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ các điều kiện hoạt động như giao dịch tại ngân hàng huyện, bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 100% khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Đặc biệt từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, hàng năm, UBND huyện Krông Ana đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 05 năm 2024, tổng nguồn ngân sách do UBND huyện trích chuyển sang NHCSXH được là 10.783 triệu đồng.

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của huyện; đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tính đến tháng 05/2024, tổng dư nợ toàn huyện đạt được trên 455 tỷ đồng, với 14 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai thực hiện, với 9.038  hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Trong 10 năm qua vốn vay đã gúp cho hơn ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng 08 xã, thị trấn đều xếp loại tốt; hoạt động nhận ủy thác cho vay của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được nâng lên qua từng năm.

Theo Ông Ngô Văn Nghị, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tập trung huy động nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã ban hành; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời Ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị  nhận ủy thác cho vay các cấp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là những chương trình tín dụng mới, tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người dân khi vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Ngô Văn Nghị
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang