Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 09:38 20/04/2022

Ngày 19/4/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, sự kiện Ngày sách và Văn hoá đọc sẽ được tổ chức trọng tâm từ ngày 21/4/2022 đến ngày 01/5/2022 trên địa bàn huyện Krông Ana.

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện nhằm mục đích: khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức xã hội, Nhân dân đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện.

Ảnh:Nguồn Internet

Theo kế hoạch, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, các địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức với các hình thức, nội dung phù hợp, tập trung vào các hoạt động sau: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức, địa phương, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, viber...) về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động để người dân biết và tham gia. Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...). Phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trường học, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hóa các chủ đề sách tại các thư viện, tủ sách cộng đồng nhằm góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu đọc sách thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa đọc cho các cộng đồng dân cư trong khu vực; nâng cao trình độ dân trí, kỹ năng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Lê Chinh