THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 201

Hôm nay: 2,806

Hôm qua: 6,562

Tất cả: 9,332,964

Triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP của Chính phủ

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

V/v Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020

Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh nhận được Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ...

Cv Về việc danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Cv Về việc danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

V/v thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết đinh công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Quyết đinh công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Quyết định số 2203/QĐ-BQP ngày 14/7/2020 của Bộ Quốc phòng

Quyết định số 2203/QĐ-BQP ngày 14/7/2020 của Bộ Quốc phòng