Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Cập nhật lúc: 14:56 09/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với chủ đề  “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”. Nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. UBND huyện ban hành Công văn số 97/KH-UBND ngày 09/5/2022 với thông điệp:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2022.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh.

- Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãnh phí.

- Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

- Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.

- Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân.

- Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.

- Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.

- Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

Nội dung công văn số 97/KH-UBND tại đây

Văn Đại