BHXH huyện Krông Ana đẩy mạnh tuyên truyền đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Cập nhật lúc: 15:14 25/04/2022

    Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Krông Ana đã phối hợp với UBND xã Ea Bông tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại Hội trường thôn Buôn Mblớt, xã Ea Bông.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Hải - Phó Giám đốc BHXH huyện Krông Ana đã trao đổi, đối thoại, thông tin đến với nhân dân trên địa bàn về một số nội dung mới trong chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình như: Sự thay đổi mức đóng tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Mức hỗ trợ đóng đối với hộ gia đình Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk; quyền lợi được thụ hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Hình ảnh tại Hội nghị

   Sau khi được nghe tuyên truyền, đối thoại đã có 05 người đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình và 02 người tham gia BHXH tự nguyện tại Hội nghị; Qua Hội nghị ông Hoàng Minh Hải cũng đề nghị chính quyền UBND xã Ea Bông tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn xã, chỉ đạo Trưởng các thôn, buôn thực hiện rà soát 359 người sinh sống tại 04 thôn, buôn đặc biệt khó khăn chưa được cấp thẻ BHYT khẩn trương lập danh đề nghị BHXH huyện cấp thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT cho Nhân dân trên địa bàn./.

Minh Hải