THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 159

Hôm nay: 1,773

Hôm qua: 6,562

Tất cả: 9,331,931

Triển khai thực hiện nghị quyết số 05-NQ/HU và nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 28/12/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện

Triển khai thực hiện nghị quyết số 05-NQ/HU và nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 28/12/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện

Hướng dẫn người sử dụng đất nộp hồ sơ khai thuế

Hướng dẫn người sử dụng đất nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020

Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch

662/SLĐTBXH-LĐVLGDNN

V/v hướng dẫn thủ tục đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc

2555/UBND-KGVX (V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử)

V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử

2530/UBND-KGVX (V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI)

V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (ks)

870/SYT- KHNVY (Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid - 19)

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid - 19

904/QĐ-BYT (Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid - 19)

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid - 19