THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 230

Hôm nay: 2,380

Hôm qua: 6,562

Tất cả: 9,332,538

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021

Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021

Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nhân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nhân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Huyện Krông Ana có 3 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh đợt 1/2021

Huyện Krông Ana có 3 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh đợt 1/2021

Họp xét đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021

Ngày 20/10/2021, UBND huyện Krông Ana tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021