THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 253

Hôm nay: 2,454

Hôm qua: 6,562

Tất cả: 9,332,612

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 89/TB-HĐND HĐND huyện

TB KL của chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường trực HĐND tháng 8 năm 2019

12/09/2019
2 113/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

06/11/2019
3 88/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

12/09/2019
4 79/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

14/08/2019
5 80/TB-HĐND HĐND huyện

TB kết luận của chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường trực HĐND tháng 7 năm 2019

14/08/2019
6 37/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

14/05/2019
7 11/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của HĐND huyện từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

27/02/2019
8 06/TB-HĐND UBND huyện

TB KL của CT HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 12 năm 2018

11/01/2019
9 159/TB-HĐND UBND huyện

TB KL của Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 10 năm 2018

14/11/2018