LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Cập nhật lúc: 16:55 16/03/2018

1. Bà Hoàng Thị Mai Hương
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 02623 637671
 
2. Bà Nguyễn Thị Vân
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 02623 637671