HỘI NÔNG DÂN

Cập nhật lúc: 16:55 16/03/2018

1. Y Tam Êban
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Điện thoại: 0262 3637566
- Địa chỉ thư điện tử: tiahq@krongana.daklak.gov.vn
2. Y Thắng Bđáp
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 0262 3637566