HỘI CỰU CHIẾN BINH

Cập nhật lúc: 16:56 16/03/2018

1. Ông Trần Lưu Huỳnh
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 02623 637495
- Địa chỉ thư điện tử: chienpt@krongana.daklak.gov.vn
 
2. Ông Hoàng Thế Ngữ
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 02623 637495
- Địa chỉ thư điện tử: nguht@krongana.daklak.gov.vn