TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

Cập nhật lúc: 16:36 16/03/2018

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và UBND cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chịu sự hướng dẫn trực tiếp về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ban Tuyên giáo cấp tỉnh.

 

II. Lãnh đạo:

1. Lê Thị Thu Phương

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0262 3637 560

2. Trần Nguyễn Thùy Dương

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0262 3665436