BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Cập nhật lúc: 16:35 16/03/2018

I. Chức năng, nhiệm vụ:
Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và thường trực Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương
Nhiệm vụ: nghiên cứu, đề xuất, tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ...
II. Lãnh đạo:
1. Lê Thị Thu Phương
- Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban
- Điện thoại: 0262 3635090
2. Nguyễn Thị Phương Thảo
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Điện thoại: 0262 367544