BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Cập nhật lúc: 16:35 16/03/2018

I. Chức năng nhiệm vụ

Đang cập nhật...

II. Lãnh đạo:

1. Nguyễn Năng Lưu

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban

- Địa chỉ thư điện tử: luunn@krongana.daklak.gov.vn

- Số điện thoại: 0262 3635345

2. Võ Văn Nam

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Địa chỉ thư điện tử: namvv@krongana.daklak.gov.vn

- Số điện thoại: 0262 3637762

3. Nguyễn Doãn Quốc Tuấn

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Số điện thoại: 0262 3637762