BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Cập nhật lúc: 16:34 16/03/2018

Ban chấp hành Đảng bộ huyện (gọi chung là Huyện ủy) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của huyện theo quy định của Điều lệ Đảng. Huyện ủy lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị và thông qua sự chỉ đạo của Ban Thường vụ. Huyện ủy thực hiện chế độ sinh hoạt tập thể đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách, những biện pháp tổ chức thực hiện, thông qua hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các đồng chí Huyện ủy viên để chỉ đạo thực hiện.
 

1. Đ/c Nguyễn Kính

 2. Đ/c Y Nem Buôn Krông

 3. Đ/c Nguyễn Thanh Vũ

 4. Đ/c Trần Hữu Thọ

 5. Đ/c Nguyễn Năng Lưu

 6. Đ/c Nguyễn Ngọc Năm

 7. Đ/c Lê Thị Thu Phương

 8. Đ/c Hoàng Minh Giám

 9. Đ/c Lê Văn Tuấn

 10. Đ/c Lê Văn Tám

 11. Đ/c Mai Văn Phương

 12. Đ/c Nguyễn Minh Đông

 13. Đ/c Y Tam ÊBan

 14. Đ/c Lê Đức Thành

 15. Đ/c Y Ter Buôn krông

16. Đ/c Võ Trung Dũng

17. Đ/c Lê Thị Thanh Hảo

18. Đ/c Nguyễn Dương Hường

 

19. Đ/c H' Năm Niê

 20. Đ/c Châu Thị Nghĩa Nguyện

 21. Đ/c Phạm Đăng Nhường

  22. Đ/c Nguyễn Quang Thành

 23. Đ/c H' Ban Niê Kdăm

 24. Đ/c Hoàng Quang Tía

 25. Đ/c Vũ Thị Thành Huế

 26. Đ/c Trần Đình Chiến

 27. Đ/c Vũ Xuân Tiện

 28. Đ/c Hoàng Thị Mai Hương

 29. Đ/c Lê Văn Nghị

 30. Đ/c Nguyễn Xuân Thảo

 31. Đ/c Đoàn Sỹ

 32. Đ/c Phạm Ngọc Hùng

 33. Đ/c Phạm Thanh Tuấn

 34. Đ/c Trần Thị Thu Thảo

 35. Đ/c Nguyễn Xuân Tỉnh

 36. Đ/c Y Kler Knul