Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2021-2025

Cập nhật lúc: 16:37 16/03/2018

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Ông Nguyễn Xuân An

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

2

Ông Trần Đình Chiến

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

3

Ông Lê Như Diệu

Chủ tịch UBND xã Bình Hòa

4

Bà H’Duyên Ksơr

Chủ tịch UBND xã Ea Na

5

Ông Trịnh Thành Đô

Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp

6

Ông Nguyễn Minh Đông

Phó Chủ tịch UBND huyện

7

Ông Hoàng Minh Giám

Phó Chủ tịch UBND huyện

8

Bà Lê Thị Thanh Hảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

9

Ông Lãnh Mạc Hùng

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện

10

Ông Phạm Ngọc Hùng

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

11

Ông Nguyễn Dương Hường

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

12

Ông Nguyễn Kính

Bí thư Huyện ủy

13

Ông Y Kler Knul

Bí thư Huyện đoàn

14

Bà Nguyễn Thị Lan

Tu sĩ chùa Phước Tâm xã Dray Sáp

15

Ông Nguyễn Năng Lưu

CT UBMTTQVN huyện, TB Dân vận HU

16

Ông Nguyễn Ngọc Năm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

17

Bà H’Năm Niê

Trưởng phòng Y tế

18

Ông Y Nem Buôn Krông

Phó Bí thư Huyện ủy

19

Ông Lê Văn Nghị

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

20

Bà Châu Thị Nghĩa Nguyện

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã Ea Bông

21

Ông Nguyễn Hữu Phước

Chính trị viên BCH Quân sự huyện

22

Bà Lê Thị Thu Phương

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

23

Ông Mai Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện

24

Ông Nguyễn Văn Sanh

Giám đốc HTX Thanh Bình

25

Ông Y Tam Êban

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

26

Ông Y Ter Buôn Krông 

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND thị trấn Buôn Trấp

27

Ông Lê Đức Thành

Trưởng phòng Nội vụ

28

Ông Nguyễn Quang Thành

Bí thư Đảng ủy xã Băng ADrênh

29

Bà Đặng Thị Thu

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

30

Ông Hoàng Quang Tía

Chánh Văn phòng Huyện ủy

31

Ông Vũ Xuân Tiện

Chủ tịch HĐND xã Dray Sáp

32

Ông Lê Văn Tuấn

Trưởng Công an huyện

33

Bà Đặng Thị Kim Tuyến

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền

34

Bà H’Yon Byă

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện