V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Cập nhật lúc: 10:53 30/03/2022

UBND huyện Krông Ana