Triển khai thu gom, xử lý vỏ chứa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 16:39 19/05/2021

Từ ngày 14/5/2021 đến ngày 17/5/2021 phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh đã triển khai, thực hiện thu gom, xử lý vỏ chứa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Krông Ana.

Hình ảnh thu gom

Sau 3 ngày thu gom vỏ chứa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các cánh đồng thuộc địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt được tổng khối lượng là 2.290 kg; bàn giao cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh vận chuyển đến nhà máy xử lý tại tỉnh Quảng Nam để xử lý theo quy định.

Từ năm 2017 đến nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện Krông Ana triển khai đầu tư lắp đặt 367 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các cánh đồng trồng lúa và trồng cây hàng năm ở địa bàn các xã, thị trấn, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương trong những năm qua. Đồng thời tuyên truyền đến người dân về tác hại của vỏ chứa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, từng bước nâng cao ý thức của người dân luôn giữ môi trường “xanh - sạch - đẹp”./.

Văn Giap - TNMT