UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022

Cập nhật lúc: 10:17 15/07/2022

Ngày 14/7/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6  tháng cuối năm và triển khai một số nội dung quan trọng . Phiên họp do ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển KT- XH trên địa bàn huyện. Nổi bật là dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ như: Thu cân đối ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 được 88.000 triệu đồng, đạt 124,4% so với dự toán tỉnh và 92,68% so với dự toán HĐND huyện giao. Chi cân đối ngân sách: 215.120 triệu đồng, đạt 54,06% so với dự toán tỉnh và đạt 42,98% dự toán HĐND huyện giao.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân, công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện…

Tại phiên họp chiều cùng ngày, UBND huyện đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và UBMTTQVN huyện giai đoạn 2021-2026. Đánh giá kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC năm 2021.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và UBMTTQVN huyện giai đoạn 2021-2026

Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC năm 2021

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2022, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban, các ngành trong huyện, tập trung cao độ, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá  lại lĩnh vực mình quản lý, xây dựng mục tiêu, giải pháp cụ thể, tiếp tục chỉ đạo ngành, địa phương mình phụ trách, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Huyện ủy, HĐND, UBND đề ra, nổ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên từng lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Văn Luân