UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022

Cập nhật lúc: 17:07 31/05/2022

Sáng ngày 30/5/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Phiên họp do ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 5, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định và đã đạt được những kết quả nổi bật như: thu cân đối ngân sách trên địa bàn tháng 5/2022 được 15.000 triệu đồng, lũy kế 68.000 triệu đồng, đạt 96,13% Kh so với dự toán tỉnh và đạt 71,62% so với dự toán HĐND huyện giao. Chi cân đối ngân sách: 29.000 triệu đồng, lũy kế 180.000 triệu đồng, đạt 45,23%/ năm so với dự toán tỉnh và đạt 42,99%/năm dự toán HĐND.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân, công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn bám sát các quy định về phòng, chống dịch và diễn biến dịch bệnh thực tế tại địa phương để có phương án dạy học an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022; bảo quản tốt sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2022; theo dõi, dự báo diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, thiên tai gây ra; tiếp tục kiểm tra hiện trạng hư hỏng, xuống cấp của các công trình thủy lợi để khắc phục, sửa chữa đảm bảo phục vụ sản xuất... tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Đôn đốc xã Ea Na đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới năm 2022. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về quản lý đất đai, nhất là việc san ủi mặt bằng, múc đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tự ý mở đường, phân lô, bán nền không đúng quy định, không có quy hoạch, việc lấn chiếm đất đai trái pháp luật như đất nông nghiệp, đất rừng; Duy trì nghiêm chế độ trực theo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kê khai cấp GCNQSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc UBND huyện sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã…

Văn Luân