UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022

Cập nhật lúc: 16:07 29/04/2022

Chiều ngày 27/4/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. Phiên họp do ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 4, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định và đã đạt được những kết quả nhất định như: Vụ Đông - Xuân 2020-2021, toàn huyện đã gieo trồng được 6.830 ha/6.818 ha KH, đạt 100,18% , bằng 99,58%% so với vụ Đông Xuân 2020-2021; Đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 124/133 tiêu chí, đạt tỷ lệ 93,23%, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 17,71 tiêu chí/xã, tăng 02 tiêu chí so với cuối năm 2021. Số tiêu chí nông thôn mới nâng cao toàn huyện đã đạt được 52/80 tiêu chí, đạt tỷ lệ 65%.

Thực hiện thu cân đối ngân sách trên địa bàn tháng 4/2022 được 18.000 triệu đồng, lũy kế: 53.000 triệu đồng, đạt 74,92% so với dự toán tỉnh và đạt 55,82% so với dự toán HĐND huyện giao. Thực hiện chi cân đối ngân sách: 43.000 triệu đồng, lũy kế 151.000 triệu đồng, đạt 37,95% so với dự toán tỉnh và đạt 36,06% dự toán HĐND huyện giao.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân, công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn bám sát các quy định về phòng, chống dịch và diễn biến dịch bệnh thực tế tại địa phương để có phương án dạy học an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022; bảo quản tốt sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2022; theo dõi, dự báo diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, thiên tai gây ra. tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về quản lý đất đai, nhất là việc san ủi mặt bằng, múc đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tự ý mở đường, phân lô, bán nền không đúng quy định, không có quy hoạch, việc lấn chiếm đất đai trái pháp luật như đất nông nghiệp, đất rừng…. 

Văn Luân