UBND huyện Krông Ana tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Cập nhật lúc: 10:05 14/07/2022

Sáng ngày 13/7/2022, UBND huyện huyện Krông Ana tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Hội nghị do ông Hoàng Minh Giám, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị Phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện - chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, tín dụng chính sách đã thu được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Với 17 chương trình tín dụng ưu đãi, đã giúp cho trên 41 nghìn lượt khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, từ đó giúp cho trên 18 nghìn hộ thoát được nghèo, xây dựng được 984 ngôi nhà cho hộ nghèo, 11.312 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, 83 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia việc làm... Tính đến hết tháng 5/2022, tổng nguồn vốn tín dụng Chi nhánh NHCSXH huyện trên 355.00 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10-15%/năm.

ông Hoàng Minh Giám, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị Phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Minh Giám, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị Phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Phòng giao dịch Chi nhánh NHCSXH  huyện đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương trong từng giai đoạn. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và của các điểm giao dịch tại xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác./. 

 

Văn Luân