Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật lúc: 17:02 13/07/2022

Ngày 12/7/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý II/2022 tại xã Ea Na. Hội nghị do ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Mai Văn Phương, đồng chủ trì. Tham gia Hội nghị có ông, bà trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện triển khai nội dung Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2022, HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào nghị quyết của HĐND huyện, chương trình, kế hoạch công tác của HĐND huyện để tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Chỉ đạo tổ chức thành công 01 kỳ họp chuyên đề và 01 Hội nghị giao ban, ban hành 06 Nghị quyết để quyết định được những vấn đề quan trọng của huyện theo thẩm quyền. Tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, đảm bảo quy trình theo quy định. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, khảo sát HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; đồng thời có những phản ánh, kiến nghị kịp thời đối với UBND huyện và các cơ quan hữu quan để xem xét, giải quyết. HĐND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp HĐND xã, thị trấn đến các tầng lớp Nhân dân ở địa phương. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 mà Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn đề ra.

Các đại biểu dành phần lớn thời gian để thảo luận, bàn bạc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND các cấp, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND.

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được 6 tháng đầu năm 2022 của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Đồng thời cũng đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, xã trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát lại kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là các Nghị quyết thực hiện trong năm 2022 để đánh giá, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ của HĐND xã, thị trấn năm 2022; việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm trên sở lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương; thường xuyên quan tâm đến việc triển khai thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn các xã, thị trấn; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III sẽ được tổ chức tại xã Băng ADrênh (dự kiến vào tháng 10/2022)./.

Lê Chinh