HĐND Krông Ana tổ chức kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 09:29 25/07/2022

Ngày 22/7 và ngày 23/7/2022, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Tư, Chủ tọa kỳ họp ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Mai Văn Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại biểu HĐND huyện khóa X; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn. Đại diện cử tri xã Ea Na và xã Dray Sáp.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ Tư, HĐND huyện khóa X

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe và xem xét các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo và Tờ trình của UBND huyện Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021; Tờ trình của UBND huyện về Phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021. HĐND huyện đã thảo luận về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 và Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số huyện Krông Ana giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 11/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. HĐND huyện đã thực hiện quyền giám sát, xem xét, thảo luận các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện. HĐND huyện xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn An Tòng, Nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã giành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà quan tâm thuộc các lĩnh vực: đất đai, giao thông, thủy lợi, môi trường, chế độ đối với cán bộ, công chức; xây dựng nông thôn mới; về quy hoạch nghĩa địa  … và một số vấn đề liên quan đến nội dung chương trình Kỳ họp; ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện và cử tri tại Kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND huyện tiếp thu, giải trình và trả lời cụ thể tại Kỳ họp.

Tài kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và quyết nghị ban hành 05 Nghị quyết làm cơ sở pháp lý để các cấp các ngành tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo tập trung rà soát các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND huyện; đánh giá những kết quả đã đạt được và xác định rõ những nhiệm vụ còn lại; đề ra giải pháp sát thực để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND cần tăng cường tiếp xúc cử tri, tăng cường nắm tâm tư nguyện vọng của cử tri để kịp thời đề xuất và phản ánh cho các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những yêu cầu chính đáng của Nhân dân đảm bảo quy định của pháp luật để ổn định và phát triển kinh tế xã hội huyện nhà./.

Lê Chinh