HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất

Cập nhật lúc: 15:47 16/05/2022

Chiều ngày 13/5/2022, HĐND huyện Krông Ana khóa X đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất. Ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Mai Văn Phương, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện - đồng Chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại biểu HĐND huyện khóa X; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có ảnh hưởng và tạo động lực lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện trong thời gian đến, như:

1. Nghị quyết về điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035.

2. Nghị quyết về điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035.

3. Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Krông Ana.

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số danh mục trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

5. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

6. Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Các cấp, các ngành làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết HĐND huyện đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện./.

Ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Kết luận Kỳ họp

Lê Chinh