Dự kiến tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 10:36 22/04/2022

Ngày 19/4/2022,Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 37/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề diễn ra 1 ngày, dự kiến trước ngày 10/5/2022.

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nội dung, gồm: Điều chỉnh chiều rộng mặt cắt ngang trục đường chính đô thị từ 39m xuống 27m thuộc Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035; Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035; Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Krông Ana; Phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021, kết dư ngân sách huyện năm 2020, nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ và Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai doạn 2021-2025; HĐND huyện cũng nghe Báo cáo việc điều chỉnh, bổ sung một số danh mục trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Để chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phân công các ban HĐND phối hợp với UBND huyện và các phòng, ban, ngành chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND huyện; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ họp bảo đảm chu đáo, chất lượng và gửi các văn bản có liên quan đến đại biểu HĐND huyện đúng thời gian quy định. Để bảo đảm thời gian thẩm tra của các ban HĐND huyện và đúng quy định, Thường trực HĐND huyện thống nhất đưa ra khỏi nội dung kỳ họp đối với những tài liệu gửi chậm và không đủ hồ sơ so với quy định./.

Lê Chinh