THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 152

Hôm nay: 1,750

Hôm qua: 6,562

Tất cả: 9,331,908

Quy trình nội bộ và quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

quy trình nội bộ và quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố TTHC mới ban hành, thay thế; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng

Công bố TTHC mới ban hành, thay thế; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng

TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng, Giám định tư pháp, Lý lịch tư pháp, Nuôi con nuôi và Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã

TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng, Giám định tư pháp, Lý lịch tư pháp, Nuôi con nuôi và Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Về việc công bố Danh mục tTTHCđược chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Về việc công bố Danh mục tTTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC DÂN TỘC

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy