CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG

Cập nhật lúc: 16:51 16/03/2018

1. Hạt kiểm lâm
 
 2. Tòa án nhân dân huyện
 
 3. Chi cục thống kê
 
 4. Chi cục thuế
 
 5. Viện kiểm sát nhân dân
 
 6. Chi cục THADS huyện
 
 7. Kho bạc nhà nước huyện
 
 8. Trạm Bảo vệ thực vật
 
 9. Bệnh viện Đa khoa
 
10. Đài Truyền thanh Huyện
 
11. Hội chữ thập đỏ
 
12. Trạm khuyến nông
 
13. Trung tâm Phát triển quỹ đất
 
14. Hội Đông y
 
15. Ban Quản lý dự án