CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Cập nhật lúc: 16:51 16/03/2018

 
1. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
 
2.Trung tâm Giáo dục thường xuyên
 
3. Trường THPT Hùng Vương
 
4. Trường THPT Phạm Văn Đồng
 
5. Trường THPT Krông Ana
 
6. Bảo hiểm xã hội huyện
 
7. Trung tâm Y tế