Số: 701/QĐ-UBND - 03/04/2020 (Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)

Cập nhật lúc: 15:02 03/04/2020

Số hiệu Số: 701/QĐ-UBND - 03/04/2020 (Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Trích yếu Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày có hiệu lực 03/04/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành
File đính kèm
  • Copy%20of%20(1)%20QDUB_Ban%20hanh%20quy%20trinh%20linh%20vuc%20giao%20duc%20va%20dao%20tao.pdf Tải về
  • Copy%20of%20(1)%20Phu%20luc%20I%20-%20Quy%20trinh%20noi%20bo%20.pdf Tải về
  • Copy%20of%20(1)%20Phu%20luc%20II%20-%20Quy%20trinh%20lien%20thong(1).pdf Tải về