99/KH-UBND

Cập nhật lúc: 10:26 09/10/2018

Số hiệu 99/KH-UBND
Trích yếu KH thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành: 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm