978/UBND-TCKH

Cập nhật lúc: 00:07 21/12/2018

Số hiệu 978/UBND-TCKH
Trích yếu Cv v/v sửa chữa bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trên địa bàn huyện năm 2019
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 21/12/2018
Ngày có hiệu lực 21/12/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm