95/KH-UBND

Cập nhật lúc: 10:34 04/10/2018

Số hiệu 95/KH-UBND
Trích yếu KH sắp xếp tổ chức lại quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2030
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm