84/TB-UBND

Cập nhật lúc: 16:42 25/10/2018

Số hiệu 84/TB-UBND
Trích yếu TB kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Đông-PCT UBND huyện tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành: 25/10/2018
Ngày có hiệu lực 25/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm