839/QĐ-UBND

Cập nhật lúc: 00:28 19/04/2018

Số hiệu 839/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ v/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Krông Ana
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 19/04/2018
Ngày có hiệu lực 19/04/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm