79/TB-UBND

Cập nhật lúc: 09:19 05/10/2018

Số hiệu 79/TB-UBND
Trích yếu TB KL của đồng chí Y Hương Niê-PCT UBND huyện tại cuộc họp để xem xét đề xuất việc sửa chữa nhà chợ lồng chợ Buôn Trấp
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm