796/UBND-LĐTBXH

Cập nhật lúc: 15:26 02/11/2018

Số hiệu 796/UBND-LĐTBXH
Trích yếu Cv v/v phê duyệt thẻ bảo hiểm y tế theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 02/11/2018
Ngày có hiệu lực 02/11/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm