795/UBND-LĐTBXH

Cập nhật lúc: 15:29 02/11/2018

Số hiệu 795/UBND-LĐTBXH
Trích yếu Cv v/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 02/11/2018
Ngày có hiệu lực 02/11/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm