785/UBND-LĐTBXH

Cập nhật lúc: 15:47 31/10/2018

Số hiệu 785/UBND-LĐTBXH
Trích yếu Cv v/v đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm