784/UBND-LĐTBXH

Cập nhật lúc: 15:50 31/10/2018

Số hiệu 784/UBND-LĐTBXH
Trích yếu Cv v/v khẩn trương báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2018
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm