783/UBND-LĐTBXH

Cập nhật lúc: 15:53 31/10/2018

Số hiệu 783/UBND-LĐTBXH
Trích yếu Cv v/v rà soát thống kê lao động đang làm việc trong các lò gạch để thực hiện tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm